Veřejné zakázky Úřadu městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Úřad městské části Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
BD Moravské nám. 14a,14b – stavební úpravy, oprava uliční a dvorní fasády vč. oken, oprava střech vč. zateplení a oprava spol. prostor domu
podlimitní Hodnocení kvalifikace 30.09.2016 21.10.2016 13:00
Kluziště na Moravském náměstí
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2016 21.11.2016 09:00
Hlinky 46, 46a - repase a výměna oken, rekonstrukce sklepů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2016 31.08.2016 14:00
Vachova 4 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2016 20.07.2016 14:00
Komplexní pojištění městské části Brno-střed na období 7/2016 - 6/2017
podlimitní Vyhodnoceno 01.06.2016 16.06.2016 14:00
Podrobná pasportizace bytových domů
nadlimitní Vyhodnoceno 24.03.2016 07.09.2016 10:00
Organizace architektonické soutěže – DĚTSKÉ CENTRUM – ul. Pivovarská
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2015 25.11.2015 11:00
všechny zakázky