Veřejné zakázky Úřadu městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Úřad městské části Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Kluziště na Moravském náměstí
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2016 21.10.2016 09:00
Hlinky 46, 46a - repase a výměna oken, rekonstrukce sklepů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2016 31.08.2016 14:00
Vachova 4 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2016 20.07.2016 14:00
Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho, Brno
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2016 18.07.2016 11:30
Jánská 7 - rekonstrukce fasády, výměna oken a střešního pláště
podlimitní Hodnocení 27.06.2016 31.08.2016 09:00
Výběr dodavatele k zajištění dodávky a montáže bytových vodoměrů studené a teplé vody
nadlimitní Hodnocení 09.06.2016 01.08.2016 10:00
Komplexní pojištění městské části Brno-střed na období 7/2016 - 6/2017
podlimitní Vyhodnoceno 01.06.2016 16.06.2016 14:00
Podrobná pasportizace bytových domů
nadlimitní Hodnocení 24.03.2016 07.09.2016 10:00
Organizace architektonické soutěže – DĚTSKÉ CENTRUM – ul. Pivovarská
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2015 25.11.2015 11:00
všechny zakázky